ข่าว ปราการให้คุณเล่น 500 บาท

ข่าว ปราการให้คุณเล่น 500 บาท

ข่าวปราการให้คุณเล่น500บาท:ข่าวปราการแนะนำเกม:ข่าวปราการมันเป็นเกมที่ผู้เล่นที่รักอาวุธและอุปกรณ์จะต้องหลงรักในเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับเนื้อหาอาวุธและอุปกรณ์มากมายและเป็นประสบการณ์ที่ดีในการลองใช้